Genel Kurul Katılım Listesi ve Geçmiş Dönem Aidat Borcu Sorgulama

Aşağıdaki alanları doldurarak Dernek Tüzüğü'nün 24. maddesi 1. fıkrası gereğince Yargıda Birlik Derneği 4. Olağan Genel Kurul'una katılma hakkınız olup olmadığını ve geçmiş dönem aidat borcunuzu sorgulayabilirsiniz.

Sadece son 4 hanesini giriniz

Dernek üyesi olurken beyan ettiğiniz Baba Adı'nı giriniz (Hepsi Büyük Harf)

Sadece doğum tarihinizin yıl kısmını giriniz.
Güvenlik Kodunu Giriniz:

HESAP BİLGİLERİ : VAKIFBANK – ADALET BAKANLIĞI ŞUBESİ / HESAP SAHİBİ : YARGIDA BİRLİK DERNEĞİ / IBAN : TR42 0001 5001 5800 7303 3684 85

Yargıda Birlik Derneği Tüzüğü

Madde 24 – (1) Yönetim kurulu, olağan genel kurulun yapılacağı yılın en geç on beş Mart tarihine kadar genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin listesini düzenleyerek derneğin internet sitesinde yayımlar.
(2) Yayımlanan listede ismi bulunmayan, ancak dernek üyesi olup genel kurula katılma hakkı olduğunu iddia edenler listenin yayımlandığı tarihten itibaren beş gün içinde derneğe ulaşacak şekilde yazılı talepte bulunarak durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.
(3) Yönetim kurulunca listeye yönelik yeniden inceleme talepleri beş gün içinde değerlendirilerek, sonuç talepte bulunanlara bildirilir.
(4) Yönetim kurulunca başvurusu reddedilen kişiler, genel kurul tarihinden önce yazılı olarak yüksek istişare kuruluna başvurmak suretiyle listeye yönelik itirazlarının genel kurulda değerlendirilmesini isteyebilirler.
(5) Yüksek istişare kurulu itirazı yönetim kurulunun görüşüyle birlikte toplantı başlangıcında divan heyetine sunmakla yükümlüdür.
(6) Genel kurul toplantısının başlangıcında diğer gündeme geçilmeden önce listeye yönelik itirazlar ele alınarak karara bağlanır.
(7) Genel kurulca itirazı kabul edilen üyeler genel kurula kabul edilirler.Adres: Yargıda Birlik Derneği Genel Merkezi – Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:252 TOBB Sosyal Tesisleri Çankaya/Ankara